- TRDINOVA ULICA, NOVO MESTO


TRDINOVA ULICA 5c - po energetski sanaciji