Energetske prenove objektov


Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo veliko toplotne izgube.

Objekti grajeni do devetdesetih let prejšnjega stoletja so večinoma brez izolacije ali pa imajo zelo nizko debelino le-te. Skozi njih povprečno uide 35- 40 % toplote, kar pripomore k večjemu segrevanju ozračja in s tem podnebnih sprememb.

Našim strankam na osnovi ogleda objekta svetujemo kateri materiali bi bili primerni za prenovo njihovega objekta in kaj bi bilo v prvi vrsti smotrno izolirati, da bi čimbolj znižali stroške zaradi izgube energije, ki uhaja čez neizoliran objekt in pa da bi bila kvaliteta bivanja v objektu bolj zdrava brez vlage in plesni ter prijetna.

Da bi se ljudje odločali za energetsko prenovo objektov še v večji meri , v Sloveniji vsako leto izide razpis preko javnega sklada - Eko sklada, na katerega se lahko prijavijo fizične in pravne osebe za pridobitev nepovratne finančne spodbude pri energetski prenovi objektov, ki pa seveda morajo zadostiti zahtevam in obnoviti objekt v skladu s smernicami, ki jih predpiše Eko sklad.

V podjetju vam svetujemo kako pridobiti sredstva in pomagamo pri pridobitvi le-teh.

Izvajamo:

  • Energetske prenove fasad na individualnih, večstanovanjskih in poslovnih objektih,
  • Prenova fasad na kulturno –spomeniško zaščitenih objektih
  • Izolacijo ravne strehe,
  • Izolacijo stropov v kleteh,
  • Izolacijo tal na podstrešju,
  • Prekinitev toplotnih mostov (izolacija okenskih špalet, balkonov – tla in stropovi)
  • Obdelava napuščev z XPS oz. stirodurjem

 V kolikor želite ponudbo kliknite tukaj.