- PLAVA LAGUNA - SEIDLOVA CESTA, NOVO MESTO


SEIDLOVA CESTA 56 - po energetski sanaciji fasade


SEIDLOVA CESTA 24 - po energetski sanaciji


SEIDLOVA CESTA 20 - po energetski sanaciji


SEIDLOVA CESTA 22 - po energetski sanaciji


SEIDLOVA CESTA 26 - po energetski sanaciji


SEIDLOVA CESTA 68 - po energetski sanaciji


SEIDLOVA CESTA 66 - po energetski sanaciji