Storitve


Našim strankam pomagamo pri:

 • prodaji njihovih nepremičnin,
 • nakupu nepremičnin
 • najemu nepremičnin
 • oddaji njihovih nepremičnin
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in morebitnih pravic tretjih (na primer hipoteke)
 • oglaševanje
 • izvedba ogledov s kupci oziroma najemniki
 • posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
 • priprava pogodbe (odvetnik oziroma pravnik s pravosodnim izpitom);
 • zagotavljanje varne hrambe are oziroma kupnine;
 • sodelovanje pri primopredaji nepremičnine;
 • priprava predloga za vpis lastninske pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo.  
 • finančnem svetovanju ter davčnem svetovanju v prometu z nepremičninami,…